انجمن درایور موتور، ماژول

فیلتر جستجوی محصول
شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
MDL-BDC Texas Instruments BRUSHED DRIVER 40A 12V LOAD 2033
MDL-BDC-B Texas Instruments BRUSHED DRIVER 40A 12V LOAD 2474
MDL-BDC24 Texas Instruments BRUSHED DRIVER 40A 12V 24V LOAD 1570
MDL-BDC24-B Texas Instruments BRUSHED DRIVER 40A 12V 24V LOAD 1841
MDL-STEPPER Texas Instruments STEPPER DRIVER 3A 9-80V LOAD 1738
MDL-STEPPER-B Texas Instruments STEPPER DRIVER 3A 9-80V LOAD 2147