کیت آموزشی

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
PTATKIT Texas Instruments STUDENT LAB KIT 142
1: $215.03640