کتابها، رسانه

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
EKB-UCOS3-BOOK Texas Instruments BOOK OS-111 FOR EKB-UC0S3 765
1: $33.31035
PWRSUPPLYBOOK Texas Instruments POWER SUPPLY REFERENCE BOOK 901
5: $27.63499
SBAT001 Texas Instruments DATA BOOK LINEAR MIXED SIGNAL 541
ANALOGPRGBOOK Texas Instruments ANALOG POCKET REFERENCE GUIDE 1838