تک هیئت مدیره کامپیوتر (SBC ها)

فیلتر جستجوی محصول
شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
MDL-IDM-L35 Texas Instruments MODULE INTELLIGENT DISPLAY 3.5 1795
MDL-IDM28-B Texas Instruments MODULE INTELLIGENT DISPLAY W/ETH 826
MDL-IDM Texas Instruments INTELLIGENT LCD MODULE 1851
MDL-IDM28 Texas Instruments MODULE INTELLIGENT DISPLAY W/ETH 891
MDL-IDM-B Texas Instruments INTELLIGENT LCD MODULE 1713
MDL-IDM-L35-B Texas Instruments MOD INTELLIGENT DISPLAY 3.5 2748