ترانزیستور - دوقطبی (BJT) - RF

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
LM3046MX/NOPB Texas Instruments RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 181166
2,500: $0.16710
LM3046M/NOPB Texas Instruments RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 88209
660: $0.26492
LM3046M Texas Instruments RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 79375
605: $0.31748
LM3046MX Texas Instruments RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC 2892